INICI    ·    EMPRESA    ·    SERVEIS    ·    CLIENTS    ·    PROJECTES    ·    CONTACTE    ·    TREBALLA AMB NOSALTRES

Serveis a l'Empresa

Gestió ambiental

• Implantació de sistemes de gestió ambiental: ISO 14001 i EMAS
• Implantació de sistemes de gestió d'ecodisseny ( UNE 150.301) i gestió energètica (ISO 50.001)
• Legalitzacions ambientals
• Actualització de la legislació ambiental
• Estudis de minimització de residus
• Diagnosis Ambientals d'Oportunitats de Minimització (DAOM)
• Formació i assessorament en estratègies de sostenibilitat
• Informes de contaminació de sòls
• Tràmits i subvencions
• Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Etiqueta Ecològica Europea


Qualitat i excel·lència

• Implantació de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i excel·lència EFQM
• Disseny d'indicadors i quadre de comandament integral
• Formació a responsables de qualitat i mediambient
• Auditories internes
• Externalització del responsable de qualitat i medi ambient
• Integració de sistemes ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001


Responsabilitat Social Corporativa

• Consultoria estratègica en RSC
• Formació per a directius en RSC
• Implantació de la norma SA8000
• Elaboració de memòries de sostenibilitat segons GRI
• Assessorament en màrqueting sostenible
• Auditories socials a proveïdors i contractistes
• Programes d'accessibilitat web
• Implantació de plans d'igualtat en empreses

Serveis al Territori

Gestió ambiental municipal

• Informes ambientals del planejament
• Estudis d'avaluació de la mobilitat generada
• Memòries socials del planejament i estudis de població
• Mapes acústics
• Estudis d'inundabilitat
• Assessorament en la redacció d'ordenances municipals
• Disseny de campanyes d'educació i sensibilització ambiental
• Estudis d'impacte i integració paisatgística
• Plans d'autoprotecció municipals
• Planificació urbanística i territorial


Medi ambient i territori

• Estudis d'impacte ambiental
• Projectes de restauració d'espais degradats
• Plans de gestió d'espais protegits
• Plans de gestió de residus
• Plans de gestió i explotació forestal


Mitigació del canvi climàtic

• Càlcul de la petjada de carboni: link aquí
• Càlcul de la petjada hídrica
• Compensació de les emissions de CO2
• Alta o modificació de l’autoritzación dels drets d’emissió
• Seguiment mensual i informes anuals de CO2 i GEI


Cartografia i geomarketing

• Gestió i mantenimiento cadastral
• Mantenimient i gestió de GIS corporatiu o municipal
• Cartografia – delineació – BIM
• Geomarketing – AODL


Estudi Tecnoambiental: Oficina de GIRONA » C/ Nou 4 baixos, 17183 Sant Dalmai
Estudi Tecnoambiental: Oficina de BARCELONA » C/ Llull 329 planta 2 local D, 08019 Districte 22@
Estudi Tecnoambiental: Oficina de MÉXICO DF » C/ Luz Saviñón #305 CP 03100  Col. del Valle, México DF.
Administració