INICI    ·    EMPRESA    ·    SERVEIS    ·    CLIENTS    ·    PROJECTES    ·    CONTACTE    ·    TREBALLA AMB NOSALTRES

Mobilitat SostenibleEstudis complementaris al plantejament


Sistemes de gestió normalitzats

(Qualitat/Medi Ambient/RSC)


Notícies

18/09/2018

Els 4 canvis de la nova ISO 50.001 del 2018

La nova versió de la norma s'ha adaptat a l'esquema d'altres normes com la ISO 9001 i ISO 14001 per facilitar la seva integració en un mateix sistema de gestió. Per a això ha incorporat els següents punts:
 
  • Context de l'organització: cal fer una anàlisi del context (bé pot ser un DAFO), identificar les parts interessades (stakeholders) així com els seus "necessitats" i també les seves "expectatives" de manera diferenciada.
  • Lideratge: reforça la necessitat de comptar amb el suport explícit de l'alta direcció.
  • Introdueix el concepte d ' "informació documentada" unificant els conceptes de Document i Registre. Això facilita l'evidència i pretén minimitzar la creació de formats i registres que no serveixen res més que per donar evidència a una auditoria. Per això la informació en qualsevol suport serà vàlida (web, programari de manteniment, ...).
  • Enfocament basat en risc: de la mateixa manera que en les noves versions de les normes de qualitat i medi ambient serà necessari determinar els "riscos" i "oportunitats" en els nostres processos per garantir el rendiment energètic.
 
Com implementar a la pràctica tots aquests canvis? Us ho explicarem en els següents posts.
SEGUIR LLEGINT »»
31/08/2018

Nova versió de la norma ISO 50.001 de Sistemes de Gestió de l'Energia: canvis principals

Durant l'agost 2018 s'ha publicat la nova versió de la norma ISO 50.001:2018 que substitueix la versió del 2011. Les organitzacions certificades tenen 3 anys per adaptar-se a la nova versió i, per l'experiència, no convé esperar-se a l'últim any sinó que és molt aconsellable planificar la transició i implementar els canvis de forma progressiva per tal que siguin efectius i evitar presses d'última hora.
 
La ISO 50.001 és un dels sistemes de gestió normalitzats que ha gaudit de major èxit i d'un creixement ràpid degut a la seva facilitat d'implantació, molt més flexible que les antigues ISO 9001 o ISO 14001, i oportunitat pel context de preocupació per la sostenibilitat de les organitzacions.
 
Els principals canvis tenen en compte els següents temes:
 
  • Un major èmfasi en la responsabilitat del lideratge
  • Aclariment dels conceptes clau relacionats amb el rendiment energètic
  • Millora de la compatibilitat amb ISO 14001 i altres estàndards del sistema de gestió ISO
  • Seccions millorades sobre recopilació i normalització de dades
  • La realineació del contingut de l'estàndard a l'estructura d'alt nivell
Pròximament publicarem més detalls sobre els canvis de la nova versió.
 
A Estudi Tecnoambiental treballem ajudant a les empreses a implantar i mantenir els sistemes de gestió de l'energia des de fa més de 10 anys, abans fins i tot de l'existència de la ISO 50.001.
SEGUIR LLEGINT »»
05/09/2016

NOVA NORMA ISO 9001:2015 (VI). PUNT 8: OPERACIÓ

Reprenent els comentaris a la nova versió de la norma ISO 9001 de sistemes de gestió de qualitat arribem a l'apartat 8 d'Operació.

Pel que fa a la planificació dels processos operacionals no hi ha molts canvis, aquí sí que cal anotar que la norma parla d ' "informació documentada necessària", no necessàriament hi ha cap procediment.

Tampoc hi ha canvis rellevants en el punt 8.2 de requisits. On sí presta especial atenció és en el control de processos, productes i serveis sumnistrados externament per assegurar-se que siguin conformes amb els requisits de l'empresa. Queda clar que la nova versió de la norma integra els processos externs amb el mateix rigor i control que si fossin interns, havent de decidir quins tipus de controls es realitzen al proveïdor extern amb una intensitat major que en l'anterior versió de la ISO 9001.

En tots els punts de l'apartat d'operació es parla d ' "informació documentada". Com hem comentat en anteriors notícies d'aquesta secció, el compliment de la norma s'establirà segons l'auditor pugui verificar el compliment mitjançant els sistemes d'informació (arxius, documents informàtics, programari, ...) que permetin donar evidència del seguiment correcte dels requisits de la norma.

SEGUIR LLEGINT »»
24/04/2016

NOVA NORMA ISO 9001: 2015 (V). CAPÍTOL 7: SUPORT

La norma divideix aquest apartat en tres punts:
 
RECURSOS: aquí es contemplen les persones (entenent-se com nombre i capacitat d'aquestes persones), infraestructura (manteniments d'edificis i equips, programari i maquinari, transport i com a novetat tot el relacionat amb les TIC) i l'ambient per a l'operació dels processos (a nivell psicosocial de les persones i físic de les instal·lacions) segons el producte o servei subministrat. En aquest apartat també es reflecteix la importància que es dedica al seguiment i mesurament: fa falta informació documentada del seguiment i mesurament de la conformitat de productes / serveis i la seva traçabilitat (i calibratge).
             Pel que fa als recursos apareix una novetat interessant, la necessitat de determinar els coneixements necessaris per operar els processos i el seu manteniment. La norma incorpora les tesis del management referents a la necessitat de gestió del coneixement de l'organització (ERP, intranets, identificació de coneixements i persones clau, ...).
 
COMPETÈNCIA: l'organització ha d'assegurar que la seva gent és competent per realitzar els treballs. I cal evidències documentades d'això, com en la versió anterior.
PRESA DE CONSCIÈNCIA: sense canvis respecte la versió anterior.
COMUNICACIÓ: la norma vol que es garanteixi que les comunicacions internes i externes estiguin ordenades i que quedi clar de qui és la responsabilitat.
INFORMACIÓ DOCUMENTADA: aquí hi ha un dels principals canvis de la norma. El control de la documentació és igual que la versió anterior però el concepte és nou, ja no es parla de procediments, registres, etc. sinó que es parla d ' "informació documentada" (de qualsevol tipus: paper, digitalitzada o on-line) que aporti evidències, independentment del seu format.
SEGUIR LLEGINT »»
Estudi Tecnoambiental: Oficina de GIRONA » C/ Nou 4 baixos, 17183 Sant Dalmai
Estudi Tecnoambiental: Oficina de BARCELONA » C/ Llull 329 planta 2 local D, 08019 Districte 22@
Estudi Tecnoambiental: Oficina de MÉXICO DF » C/ Luz Saviñón #305 CP 03100  Col. del Valle, México DF.
Administració